Állami főreáliskola, Lőcse, 1884

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA IBflSífÖJI az 1884—1885-ki tanévről. XVI. szám. TARTALOM: I. Értekezés: A levegő, népszerű értekezés az egészségtan köréből. H. Adatok a lefolyt tanévről. III. Statistikai táblázatok. IV. Jelentés az 1884/85. tanévről. LŐCSE. REISS JÓ ZS. T. K U N Y VkN VOM D ÁJ A. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents