Állami főreáliskola, Lőcse, 1886

1, A LŐCSEI M. KIK. r rr r ATI,AMT FOREALISKOLA I. Mutatvány Theisz Gyula „Nouvelle Grammaire Française“ czímű művéből. II. Legújabb ministeri szabályzat a latin nyelvnek a reáliskolákon való rendkívüli tanítása tárgyában. III. Adatok a lefolyt tanévről. IV. Tudósítás a jövő 1887—1888-iki tanévre vonatkozólag. L -J az tanévről. XVIII. szám. TARTALOM: LŐCSE. REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents