Állami főreáliskola, Lőcse, 1902

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA AZ 1902 1903-iK TANÉVRŐL. XXXIV. SZÁM. KÖZLI WALTHER BÉLA, KIR. IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents