Állami főreáliskola, Lőcse, 1909

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1909—1910. TANÉVRŐL. = XL1. SZÁM. KÖZLI: HAUER JÓZSEF, IGAZGATÓ. LŐCSE NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1910.

Next

/
Thumbnails
Contents