Állami főreáliskola, Lőcse, 1910

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA it értesítője AZ 1910- A.TANÉVRŐL. XLII. SZÁM. KÖZLI: BAUER JÖZSEF, IGAZGATÓ. LŐCSE NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents