Állami főreáliskola, Lőcse, 1913

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE = AZ 1913-1914. TANÉVRŐL = XLV. SZÁM KÖZLI BAUER JÓZSEF IGAZGATÓ LŐCSE NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1914

Next

/
Thumbnails
Contents