Állami főreáliskola, Lőcse, 1917

A LŐCSEI M. KIR. .w: ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA É RTE SITŐJ E a = AZ 1917—1918. ISKOLAI ÉVRŐL = XLIX. SZÁM. KÖZLI BAUER JÓZSEF IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents