Állami főgimnázium, Losonc, 1871

MÁSODIK TUDÓSÍTÁS .mojathaT A LOSONCZI ÁLLAMGYMNASIUMRÓL 18712-ik iskolai évben. DR LENGYEL DANIEL IGAZGATÓTÓL. PEST 1872. Nyomatott a „Magyar Nyomdádban.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents