Állami főgimnázium, Losonc, 1872

HARMADIK TUDÓSÍTÁS A LOSONCZI ÁLLAHGYMNÁSIUHRQL l87Vik iskolai évben. DR LENGYEL DANIEL IGAZGATÓTÓL, LOSONCZ, 1873. NYOMATOTT KORNIS ALAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents