Állami főgimnázium, Losonc, 1873

NEGYEDIK TUDÓSÍTÁS A LOSONCZI ÁLLAIYiNÁSIlRÚL í8734-ik iskolai évben. DR' LENGYEL DÁNIEL IGAZGATÓTÓL. LOSONCZ, 1874. NYOMATOTT KORNIS ALAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents