Állami főgimnázium, Losonc, 1874

ÖTÖDIK TUDÓSÍTÁS A LOSONCZI ÁLLAMGYMNÁSIUMRÓL 187,. iskolai tanévben. DR LENGYEL DANIEL IGAZGATÓTÓL. LOSONCZ, 1875. NYOMATOTT KORNIS ALAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents