Állami főgimnázium, Losonc, 1875

A LOSONCZI \ MAGY. KIR. ÁLLAMGYMN ASIUM HATODIK ÉVI 1875/6. ÉRTESÍTŐJE I. Ráday Pál, XVIII. századbeli vallásos lantos költő. Ambrus Mór, tanártól. II. Az intézet ismertetése. Ivuncz Elek, ideiglenes igazgatótól. 3L.0S03STCSi03Sr. NYOMATOTT RÓTH SIMON GYO I^S SAJTÓJÁN 187(5.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents