Állami főgimnázium, Losonc, 1887

:r7?Tr-rrs\ g.TtÍTtí7Tt\ A LOSONCI MAGY. KIR. ALLAMI FOGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE. <Íp 1887-88. ^ f ' W S&D \ KÖZLI GRESITS MIKSA IGAZGATÓ. LOSONCZ NYOMATOTT A KÁRMÁN-TÁRSULATNÁL 1888. ■\\\\\v\\\\v\\\\\w\\\\\\\\\\\v jä.ZZZZ/JL-l/Ui I 'í^LL AA,' fc». __ _________________________ — ________ _____________\mmm\

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents