Állami főgimnázium, Losonc, 1890

A LOSONCI MAGY. KIR. ÁLLAMI FOGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1890-91. KÖZLI Gresits Miksa IGAZGATÓ. LOSONC A KÁRMÁN-TÁRSULAT könyvnyomdája Kill.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents