Állami főgimnázium, Losonc, 1894

A LOSONCZI MA(jrY. KIK. ÁLLAMI FŐ GYM N ASIUM ÉRTESÍTŐJE. 1894—95. KÖZLI G R E S I T S MIKSA IGAZGATÓ. LOSONCZ A KÁRMÁN-FÉLE KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents