Állami főgimnázium, Losonc, 1895

A LOSONCI iVrAGY. KIK. ÁLLAMI FÖGYMN ASIUM ÉRTESÍTŐJE. 1895—90 KÖZLI: GR ES ITS MI-KSA IGAZGATÓ. LOSONC, 1896. A KÁRMÁN-FKLE KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents