Állami főgimnázium, Losonc, 1900

LOSONCI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGYMN ASIUM A ÉRTESÍTŐJE 1900—1901. KÖZLI: GRES I TS MIKSA IGAZGATÓ. LOSONC, NYOMATOTT KÁRMÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901. V ________________________________________________________J

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents