Állami főgimnázium, Losonc, 1902

A A LOSONCI MAGY. KIR. ÁLLAMI '*• F(3 GY MNAS I UM ÉRTESÍTŐJE 1902-1003;. KÖZLI : GRESITS MIKSA IGAZGATÓ. LOSONC, NYOMATOTT KÁRMÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents