Állami főgimnázium, Losonc, 1903

LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM A ÉRT ESÍTŐJ E 1903-1904. KÖZLI : BENICZKY KÁLMÁN IDEIGLENES IGAZGATÓ. LOSONCZ, 1904. NYOMATOTT KÁRMÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents