Állami főgimnázium, Losonc, 1905

A tOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE 1905—1906. KÖZLI: BENICZKY KÁLMÁN IGAZGATÓ. LOSONCZ, 1906. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIOMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents