Állami főgimnázium, Losonc, 1906

LOSONCZI MACY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE 1906—1907. KÖZLI : BENICZKY KÁLMÁN IOAZGATÓ. LOSONCZ, 1907. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIOMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents