Állami főgimnázium, Losonc, 1907

A LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM É RT E S í T ŐJ E 1907—1908. KÖZLI : BENICZKY KÁLMÁN IGAZOATÓ. LOSONCZ, 1908. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIOMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents