Állami főgimnázium, Losonc, 1909

A LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE 1909-1910. KÖZLI: BENICZKY KÁLMÁN IGAZGATÓ. LOSONCZ NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIOMOND KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETÉBEN 1910.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents