Állami főgimnázium, Losonc, 1910

A LOSONOZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE 1910—1911. KÖZLI : BENICZKY KÁLMÁN IGAZGATÓ. I-OSONCZ NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIOMOND KÖNYVNYOMDÁI MÜINTÉZETÉBEN 1911. t

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents