Állami főgimnázium, Losonc, 1913

A LOSONCZI MAGY. KIR. ALLAMI i >.«ínJHiHI3*iWÖ(BI»»iS»W«lM<lÍ«IÍ6tS4SiaSÍÍÍ!ÍOT>f'3USK,Sei”:t''': FŐGIMNÁZIUM értesítője 1913—1914. KÖZLI: KONSS JÓZSEF ID. IGAZGATÓ. •••••• «*»«• #• 1914. NYOMATOTT KÄRMÄN ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁI MŰ1NTÉZETLBEN LOSONCZON.

Next

/
Thumbnails
Contents