Állami főgimnázium, Losonc, 1914

LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE 1914—1915. A KÖZLI: KONSS JÓZSEF IGAZGATÓ. •••••• V 1915. NYOMATOTT KÁRMÁN ZS1GMOND KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETÉBEN LOSONCZON.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents