Állami főgimnázium, Losonc, 1915

A LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE 1915—1916. KÖZLI: KONSS JÓZSEF IGAZGATÓ. 1916. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETÉBEN LOSONCZON.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents