Állami főgimnázium, Losonc, 1916

A LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM értesítője 1916—1917. KÖZLI: KONSS JÓZSEF IGAZGATÓ. 1917. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETÉBEN LOSONCZON.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents