Állami főgimnázium, Losonc, 1917

A LOSONCZI M/\GY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE 1Q17—1Q18. KÖZLI: KONSS JÓZSEF IGAZGATÓ. 1918. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETÉBEN LOSONCZON.

Next

/
Thumbnails
Contents