Ludas Matyi, 1867 (1. évfolyam, 1-39. szám)

1867-04-01 / Mutatványszám

a magyar nép mulattató képes újsága. Megjelenik Az előfizetési pénz Pest, april 1. Gyűjtőknek SZERKESZTŐI IRODA: nr ín den yagárrcgp. a kiadó-hivatalba 1867. öt előfizető Barátok-tér 9. sz,, Ára 3 hóra csak egy forint.---------­3 korona-utcia, IS. küldendő. szám alá Miitalványszám. után tisztetetpcldány jár. ide küldendő mindenféle kézirat, mely Ludas Matyinak van szánva. </ m A bölcsekhez. §9­Mondjátok meg óh ti bölcsek! Mi hát az a közös érdek ? Hogy p.p'vszp.r értenök meg Salamoni bölcseségtek. MOTTO : A ki minket hajit kövei, Hajittsuk vissza menykövei. Nem úgy urak! — az égre nem — Közös nyomor van itt elég, Újakkal azt szaporitni . . . Nem tudom, miért kellenék ? Hogy hazánkban a legyen ur . . . Ki, csak zsellér voltaképen ? Hogy tovább is sáska módra Zsaroljon a szegény népen ? Nem látjátok-e át, mikép . . . Mig mi görnyedünk, izzadunk : Drága hazánk roncsolt testén, Hitvány heréket hizlalunk ? Vagy talán az, — hogy zsebünkben Könyökig járjon a német ? Üstökűnknél fogva tartson . . . Ki, nélkülünk meg nem élhet ? Közös konyháról hajh . . ritkán Fogunk kapni valami jót, A töltött káposzta után . . . Kinek ízlenék a spinót ? Avagy kardunk saját magunk Szabadságát vágja ketté ? S mi tegyünk jogtalanságot. . . Követésre méltó tetté? Hiszen dicső Árpád apánk — Ezt a kedves ös országot, Fegyverrel nem azért szerzé. . . Hogy szép szóért eladjátok.

Next

/
Thumbnails
Contents