Ludas Matyi, 1871 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1871-01-01 / 1. szám

V. ÉVFOLYAM. Az előfizetési pénz a Pest, január 1. GYŰJTŐKNEK Szerkesztői iroda: Megjelenik KIADÓHIVATALBA 1Q71 Öt előfizető Városháztér 6. sz. MINDEN VASÁRNAP. Városháztér 0. sz. 10 / JL. után ide küldendő mindenféle kéz­Ára 3 hóra 1 írt 50 kr. alá küldendő. 1. szám. tiszteletpéldány jár. irat, mely LUDAS MAlYl-nak van szánva. Uj esztendőre! Elmúlt az «, — megjött helyette Az uj, — mint kezdettől fogva, Mert az idő' repül sebesen — Nem tarthatjuk nálunk fogva! Csak oly bitang volt bizony ez is, Mint hatvanhéten elkezdve A többiek mind. — Ugyan kinek Lehetne is most jó kedve?! Másoknak jó volt! ámde nekünk Nem nagy örömünk volt benne, Mert csak a bajt szaporította, Csak kreditünk fogyott benne! Kerge Palinak — igaz — használt, Mert pénzügyminiszter leve, Nem tóm, váljon nem csapja-e el Kis hasacskáját a leve?! Francziákat megszabaditá Lui úrtól — tán örökre, Hanem bezzeg ki kellett állni Minden legénynek csűrökre! Non possumus papa is szépen Két szék közt a pad alá ült! Sok százados törekvés után Kóma g a z d á j á h o z került! Szhja! ez igy van, hijába pusztított Oly nagyon a mitrajló'ze, Antonelli páter Tritytrotytyal Terveket hiába fó'ze! Az, — a mi nem életre való Lepasszol, bukik, miként ők, Legyen az p á p a, avagy pedig Korszikai hires ripők!

Next

/
Thumbnails
Contents