Állami főgimnázium, Lugos, 1909

J) X \ A LUGOSI M. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM XV1II-IK Évi r rr Értesítője. 1909—10. ISKOLAI ÉV. KÖZZÉTESZI: . PUTNOKY MIKLÓS, fi , I t s ^ i IGAZGATÓ. < £ TARTALOM. 1. A nemzeti színek, jelvények és az iskola. 2. Iskolaügyi értesítések. 1910. NYOMATOTT VIRÁNYI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, LÚGOSON.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents