Állami főgimnázium, Lugos, 1915

A LUGOSI MAGYAR KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM * i XXIV. ÉVI i * * ♦ ÉRTESÍTŐJE. 1915-16. ISKOLAI ÉV. KÖZZÉTESZI: KUZMICS FERENC id. igazgató. TARTALOM: I. Iskolánk és a háború. II. A krassói nemes hadak felkelése 1809-ben. III. Iskolai értesítések. 1916. VIRÁNYI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA. LÚGOSON.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents