A MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 9. ÉVFOLYAM (1964)

9. kötet / 1-2.sz.

m* 307. Ш A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI IX. ÉVFOLYAM, A. SOROZAT, 1-2. FÜZET 1964 ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ ТОМ IX, СЕРИЯ А, ВЫПУСК 1—2 1964 PUBLICATIONS OF THE MATHEMATICAL INSTITUTE OF THE HUNGÁRIÁIN ACADEMY OF SCIENCES VOLUME IX, SERIES A, FASC. 1-2 1964 AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 1964

Next

/
Thumbnails
Contents