Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat

AZ 1914. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR­SZERB-MONTENEGRÓI HADJÁRAT A TÁBORI AKTÁK ÉS EGYÉB LEVÉLTÁRI ANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL IRTA DOBERDÓI BREIT JÓZSEF NY. ALTÁBORNAGY 5 drb melléklettel. KIADJA A MAGY. KIR. HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 1926.

Next

/
Thumbnails
Contents