A világháboru okiratai 4.

A VILÁGHÁBORÚ OKIRATAI DIPLOMÁCIAI AKTÁK A HÁBORÚ ELŐZMÉNYEINEK TÖRTÉNETÉHEZ Összeállította: EDUARD BERNSTEIN 1. A német fehérkönyv ára 40 fill. 2. Az angol kékkönyv 40 „ I. rész: Levélváltás és parla­menti nyilatkozatok, az esemé­nyek bevezető leirásával. A miniszterek történelmi fejtege­tései és nyilatkozatai. 3. Az angol kékkönyv „ 60 „ II. rész: A brit külügyi hiva­tal táviratváltása. Az ellenséges és semleges Hatalmak háborús dokumentumának, jegyzékváltásoknak, bizal­mas követi Jelentéseknek és okmányoknak gyűjteménye magyar fordításban. NÉPSZAVA-KÖNYVKERESKEDÉS BUDAPEST, VII. KEIL, ERZSÉBET KÖRÚT 35. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents