A világháboru okiratai 5.

DIPLOMÁCIAI AKTÁK A HÁBORÚ ELŐZMÉNYEINEK TÖRTÉNETÉHEZ Összeállította: EDUARD BERNSTEIN 1. A német fehér könyv ára 40 fill. 2. Az angol kékkönyv 40 „ I. rész: Levélváltás és parla­menti nyilatkozatok, az esemé­nyek bevezető leirásával. A miniszterek történelmi fejtege­tései és nyilatkozatai. 3. Az angol kékkönyv 60 ,, II. rész: A brit külügyi hiva­tal táviratváltása. 4. Az orosz narancssárgakönyv. „ 40 „ Az ellenséges és semleges hatalmak Háborús dokumentumának, jegyzékváltásoknak, bizal­mas követi jelentéseknek és okmányoknak gyűjteménye magyar fordításban. NÉPSZAVA-KÖNYVKERESKEDÉS BUDAPEST, VII. KER., ERZSÉBET-KÖRUT 35. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents