ATOMKI Közlemények 4., melléklet a 3-4. számhoz (1962)

Bornemisza Györgyné: Neutron indukált reakciók jellemző adatainak táblázatos összeállítása

Si0.5êi MELLÉKLET az ATOMKI KÖZLEMÉNYffi. IY.- kötetének 3~4. számához. NEUTRON INDUKÁLT REAKCIÓK JELLEMZŐ ADATAINAK TÁBLÁZATOS ÖSSZEÁLLÍTÁSA Összeállította: Bornemisza Györgyné M.TA. ATOMMAG KUTATÓ INTÉZETE DEBRECEN 1962. december

Next

/
Thumbnails
Contents