ATOMKI Közlemények 6., melléklet a 3-4. számhoz (1964)

Információ közbenső tárolása automatizált magfizikai mérések kapcsán

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 56Ç SUPPLEMENT to the So 3-4 of Vol 5. of the Publi­cations of the Institute of Nuclear Research of the Hung.Acad of Sciences /ATOP#!/ Debrecen к выл. 3-4 том. 5., Сообщения Инсти­тута Ядерных Исследований Венгерской АН /АТ0МК1/ Дебрецен. VI. kötet 1964. 3-4. szám Sebestyén Béla ПРОМЕЖУТОЧНОЕ НАКОПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЯДЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ INTERMEDIATE STORAGE OF INFORMATION IN AUTOMATIC NUCLEAR EXPERIMENTS MTA , ATOMMAG KUTATÓ INTEZETE DEBRECEN 1964. december

Next

/
Thumbnails
Contents