Acta Biochimica et Biophysica 11. (1976)

1976 / 1. szám

Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkeszti: Straub F. Brúnó és Ernst Jenő Technikai szerkesztők: Sajgó Mihály és Niedetzky Antal Szerkesztőség postai címe: 1502 Budapest, Pf. 7 (biokémia) 7643 Pécs, Pf. 99 (biofizika) Az Acta Biochimica et Biophysica a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű folyóirata, amely angol nyelven (esetleg német, francia vagy orosz nyelven is) eredeti tanulmá­nyokat közöl a biokémia és a biofizika — fehérjék (struktúra és szintézis), enzimek, nuklein- savak, szabályozó és transzport-folyamatok, bioenergetika, izom-összehúzódás, radiobiológia, biokibernetika, funkcionális és ultrastruktúra stb. — tárgyköréből. A folyóirat negyedévenként jelenik meg, a négy füzet évente egy kb. 400 oldalas kötetei alkot. Kiadja az Akadémiai Kiadó. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál (1363 Bp. Pf. 24.), a külföld részére pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149). The Acta Biochimica et Biophysica, a periodical of the Hungarian Academy of Sci­ences, publishes original papers, in English, on biochemistry and biophysics. Its main topics are: proteins (structure and synthesis), enzymes, nucleic acids, regulatory and transport pro­cesses, bioenergetics, excitation, muscular contraction, radiobiology, biocybernetics, functional structure and ultrastructure. The Acta^Biochimica et Biophysica is a quarterly, the four issues make up a volume of some 400 pages per annum. Manuscripts and correspondence with the editors and pub- ishers should be sent to Akadémiai Kiadó, Budapest 24, P.O.B. 502. The subscription rate is $32.00 per volume. Orders may be placed with Kultúra Trading Co. for Books and Newspapers (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) or with its represen­tatives abroad, listed on p. 3 of the cover. Acta Biochimica et Biophysica — журнал Академии Наук Венгрии, публи­кующий на английском языке (возможно и на немецком, французском и русском языках) оригинальные статьи по проблемам биохимии и биофизики — белков (струк­тура и синтез), энзимов, нуклеиновых кислот, процессов регуляции и транспорта, био­энергетики , мышечного сокращения, радиобиологии, биокибернетики, функцио­нальной структуры и ультраструктуры и т. д. Журнал выходит ежеквартально, выпуски каждого года составляют том объе­мом около 400 сшпаниц. Журнал выпускает Издательство Академии Наук Венгрии. Рукописи и корреспонденцию просим направлять по следующему адресу: Akadémiai Kiadó, Budapest 24, P.O.B. 502. Подписная цена — $ 32.00 за том. Заказы принимает: Предприятие по внешней торговле книгами и газетами «Kultúra» (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) или его заграничные агентства.

Next

/
Thumbnails
Contents