Acta Biologica 16. (1965)

1. szám

ACTA BIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST IX., TŰZOLTÓ U. 58. KIADÓHIVATAL! BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Biologica angol, francia, német és orosz nyelven közöl értekezéseket a biológia köréből. Az Acta Biologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. Évenként 1—2 kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Biologica szerkesztősége, Budapest IX., Tűzoltó u. 58. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Biologica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Meg. rendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Biologica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der biologischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Biologica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Biologica, Budapest IX., Tűzoltó и. 58. An die gleiche Anschrift ist auch jede Korrespondenz für die Redaktion und den Verlag zu senden. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Außenhandels-Unternehmen t>Kultúra« (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto No. 43-790-057- 181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents