Acta Biologica 21. (1970)

1. szám

ACTA BIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST IX., TŰZOLTÓ U. 58. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21 Az Acta Biologica eredeti értekezéseket közöl a kísérletes biológia köréből. Az Acta Biologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként 1 kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Biologica Szerkesztősége, Budapest IX., Tűzoltó u. 58. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. The Acta Biologica, a quarterly of the Hungarian Academy of Sciences, publishes papers on experimental biology. The four issues make up a volume of some 450 pages per year. For details concerning the submission of manuscripts see Directions to Contributors- Subscription: Kultura TradingCo. for Books and Newspapers, Budapest 62, P.O.B. 149 or with representatives listed on the verso of the cover.

Next

/
Thumbnails
Contents