Acta Biologica 29. (1978)

1. szám

ACTA BIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: H-8237 TIHANY, FÜRDÓTELEP 56. KIADÓHIVATAL: 1363 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Biologica eredeti értekezéseket közöl a kísérletes biológia köréből. Az Acta Biologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként 1 kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Biologica Szerkesztősége, 8237 Tihany Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla: 215-11488), külföldre pedig a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, Pf. 149. Bankszámla: 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél. The Acta Biologica, a quarterly of the Hungarian Academy of Sciences, publishes papers on experimental biology. The four issues make up a volume of some 450 pages per year. For details concerning the submission of manuscripts see, Directions to Contributors Orders may be placed with “Kultura” Foreign Trading Company (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) or its representatives abroad. Subscription: $36.00 a volume.

Next

/
Thumbnails
Contents