Acta Biologica 32. (1981)

1. szám

ACTA BIOLOGICA Л MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: H-8237 TIHANY, FÜRDŐTELEP 56. KIADÓHIVATAL: 1363 RUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Biologica eredeti értekezéseket közöl a kísérletes biológia köréből. Az Acta Biologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Evenként 1 kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Biologica Szerkesztősége, 8237 Tihany Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla: 215-11488), külföldre pedig a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, Pf. 149. Bankszámla: 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél. The Acta Biologica, a quarterly of the Hungarian Academy of Sciences, publishes papers on experimental biology. The four issues make up a volume of some 450 pages per year. For details concerning the submission of manuscripts see: Directions to Contributors* Orders may be placed with “Kultura” Foreign Trading Company (1389 Budapest 62. P.O.B. 149) or its representatives abroad.

Next

/
Thumbnails
Contents