Acta Chimica 5. (1954)

1-2.szám

ACTA CHIMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI CSŰRÖS ZOLTÁN TECHNIKAI SZERKESZTŐ FINÁLY ISTVÁN BUDAPEST, XI., FADRUSZ-U. 5. Az Acta Chimica orosz, német, angol és francia nyelven közöl értekezéseket a kémiai tudományok köréből. Az Acta Cliimica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a technikai szerkesztő címére küldendők. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Chimica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmány­utca 21. Bankszámla 04-878-111-46), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Bankszámla: 43-790-057-181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Chimica« издает трактаты из области химической науки на русском, немецком, английском и французском языках. »Acta Chimica« выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу техн. редактора. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции. Подписная цена »Acta Chimica« — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra« (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Текущий счет № 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents