Acta Chimica 15. (1958)

1. szám

ACTA CHIM1CA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI SZERKESZT I CSŰRÖS ZOLTÁN TECHNIKAI SZERKESZTŐ FINÁLY ISTVÁN BUDAPEST, XI.. MAGYARI I. U. 10. Az Acta Chimica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a kémiai tudományok köréből. Az Acta Chimica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a technikai szerkesztő címére küldendők. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Chimica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Bankszámla : 43-790-057- 181), vagy annak külföldi képviseleteméi és bizományosainál. Die Acta Chimica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der chemischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Chimica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Chimica Budapest 62, Postafiók 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band : 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außen- handels-Unternehmen »Kultura« (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Bankkonto Nr.: 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents