Acta Chimica 91. (1976)

1. szám

ACTA CHIMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK IDEGEN NYELVŰ KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI LENGYEL BÉLA TECHNIKAI SZERKESZTŐK DEÁK GYULA és HARASZTHY-PAPP MELINDA Az Acta Chimica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a kémiai tudományok köréből. Az Acta Chimica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, egy-egy kötet négy füzet­ből áll. Évente átlag négy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a szerkesztőség címére (1521 Bp., Műegyetem) küldendők. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A szerkesztőség kéz­iratokat nem ad vissza. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest, pf. 24. Bankszámla 215 11488), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv- és Hírlap-Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, pf. 149. Bankszámla: 218 10990) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Chimica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der chemischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Chimica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Vier Hefte bilden einen Band. Jährlich erscheinen 4 Bände. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Chimica H-1521 Budapest An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementpreis pro Band: $ 32.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Uuternehmen »Kultúráit (1389 Budapest 62, P. О. B. 149. Bankkonto Nr. 218 10990) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents