Acta Historiae Artium 22. (1976)

1976 / 1-2. szám

ACTA HISTÓRIÁÉ ARTIUM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI VAYER LAJOS A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI BOBROVSZKY IDA, E NT Z GÉZA, GARAS KLÁRA, GRANASZTÓI PÁL, MAROSI ERNŐ, H. ZÁDOR ANNA TECHNIKAI SZERKESZTŐ RÓZSA GYÖRGY SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Históriáé Artium német, angol, francia, orosz és olasz nyelven közöl értekezé­seket a művészettörténet köréből. Az Acta Históriáé Artium változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Históriáé Artium, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóbivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest P. O. B. 149 Bankszámla 218-10990) vagy külföldi képviseleteinél, bizományosainál. Die Acta Históriáé Artium veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der Kunst­geschichte in deutscher, englischer, französischer, russischer und italienischer Sprache. Die Acta Históriáé Artium erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Históriáé Artium, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: $ 40.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (1389 Budapest P. O. B. 149. Bankkonto Nr. 218-10990) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents