Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 5. (1962)

ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE It£ DIGIT L. BÓKA Az Acta Litteraria, a Magyar Tudományos Akadémia idegennyelvű irodalom, történeti folyóirata tudományos értekezéseket közöl a magyar és az európai irodalom- történet tárgyköréből s ennek keretében a magyar és az európai irodalmak kapcso­latairól (középkor, humanizmus, felvilágosodás stb.), a magyar írók és költők világ, irodalmi helyéről és jelentőségéről, beszámol kutatásaink eredményeiről, könyvismer­tetéseket közöl. Évente egy kötet jelenik meg, kb. 20—25 ívnyi terjedelemben. Közlésre szánt kéziratok az alábbi címre küldendők: Acta Litteraria Budapest 502, Postafiók 24 Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztői és kiadói levelezés. Az Acta Litteraria előfizetési ára belföldre 80,— Ft, külföldre pedig 110,— Ft. Megrendelhető: a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V. Alkotmány u. 21. Bankszámla: 05-915-111-46), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest 62, Postafiók 149) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Acta Litteraria, revue en langues étrangères (en français, allemand, anglais, russe ou italien) de l’Académie Hongroise des Sciences, publie des études scientifiques sur des sujets concernant l’histoire de la littérature hongroise et européenne, leurs rap­ports au cours des siècles (moyen âge, humanisme, siècle des lumières, etc.), sur la place occupée par les écrivains et poètes hongrois dans la littérature mondiale. La revue rend compte des recherches des histoirens littéraires hongrois et passe en revue les publications récentes. Les Acta Litteraria sont publiés en volumes de 400 à 500 pages par an. On est prié d’envoyer les manuscrits destinés à la rédaction à l’adresse suivante­Acta Litteraria Budapest 502, Postafiók 24 Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse. Le prix de l’abonnement est de 110 forints par volume. On peut s’abonner à l’Entreprise pour le commerce extérieur de livres et journaux Kult ura (Budapest 62, Postafiók 149) ou à l’étranger chez tous ses représentants ou dépositaires.

Next

/
Thumbnails
Contents