Acta Medica 4. (1953)

1953 / 1. szám

ACTA MEDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-U. 21. Az Acta Medica orosz, francia, angol és német nyelven közöl tudományos érteke­zéseket az orvostudomány köréből. Az Acta Mtdica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők: Acta Medica Szeged, I. Belklinika Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Medica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmány­utca 21. Bankszámla 04.878.111.48) a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv-és Hírlap- Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Bankszámla : 45.790.057.50.032), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Medica« публикует трактаты из области медицинских наук на русском, фран­цузском. английском и немецком языках. »Acta Medica« выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу; Acta Medica Szeged, I. Belklinika По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена »Acta Medica« — 110 форинтов за том. Заказы в стране принимает Akadémiai Kiadó (Alkotmány-utca 21. Текущий счет № 04. 878.111.48), а для заграницы, предприятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra» (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Текущий счет № 45.790.057.50.032) или его заграничные представительства и уполно­моченные.

Next

/
Thumbnails
Contents